Kontakt

Home

Fortøyning

Havna på Ekne er særlig utsatt i sterk vind i fra nordøstlig kant. Da kan vi få tung sjø og sterk uro i havna. Det er derfor viktig at alle båtene er forskriftsmessig fortøyd med tau og strekkavlastere av god kvalitet. Båten skal fortøyes med doble spring og brester foran og bak på begge sider. Vil spesielt minne om følgende:

• Det skal ikke benyttes sjakler eller annen metallisk forbindelse mellom fortøyningstau og festebøyler på utriggeren.

• Det skal være strekkavlastere av gummi på alle fortøyningstau. Foreninga selger tau og

• Strekkavlastere med god kvalitet til lav pris.

• Strømkabler skal være av godkjent type beregnet for utvendig bruk.

• Strømkabelen må henge så slakt at båten kan beveges i lengderetningen.

• Når båten ligger i vinteropplag bør fenderene festes på rekkestøttene helt nede ved dekket, ikke henge og slenge fra øverste rekkewire. Benytt gjerne fylte vannkanner nedsenket under vann som vekt for å hindre at fendrene blir vippet opp på utriggere.

• Se etter båten gjevnlig spesielt i/etter vind fra nordøst .

• For Seilbåter HUSK fest alle fall i dekket et stykke fra masta og stram godt.

• Vi har fått mange klager på fall som slår. Dette høres godt og det er lett for oss som er båteiere og gjøre noe med det !! MERK ligger fallet inntil masta hjelper det ikke hvor mye du strammer, blåser det nok blir lyden bare mer intens.

Lenke til praktisk anbefaling om fortøyning finner du her‍‍‍

For Medlemmer

Arrangement

Kontakt

Vi har ei værutsatt havn og styret ønsker at båtholdet skal væretryggest mulig. ‍‍‍De som skal ha båten på sjøen i vinter og har plass langt ut kan ta kontakt med styret for å få byttet plass midlertidig for vinteren. Kontakt styret her.

Skal du ha båten ute i vinter?