For Medlemmer

Arrangement

Kontakt

Facebook

Foreningens Priser

Kontakt

Home

Depositum, båtplass under 5 m

Depositum båtplass over 5 m

‍‍‍Årlig leie per breddemeter‍‍‍

kr 35.000,-

kr 50.000,-

kr ‍‍‍   1.100,-