Kontakt

Home

Arrangement

Vi har en målsetting om å skape økt bolyst på Ekne og i regionen for øvrig. Havneområdet på Ekne er vesentlig oppgradert de siste årene og skaper en perfekt ramme for ulike arrangement.

Vi ønsker å bidra både til at flere finner glede av livet sjøen, økt sjøvett både blant barn og voksne, men vi ønsker også å tilby kulturelle opplevelser i det flotte havneområdet.

Våre arrangementer; Maritim dag, Kortreist ølkveld, Sjørockfestivalen og Barnas lyskveld

Neste arrangement

Barnas lyskveld 11. november 2021

Ekne småbåthavn

Klokka 18.00

 

#

 

Sjørock 2022 - 27. august

Hold av datoen!

www.sjorock.no

Facebook