Kontakt

Home

Arrangement

Vi har en målsetting om å skape økt bolyst på Ekne og i regionen for øvrig. Havneområdet på Ekne er vesentlig oppgradert de siste årene og skaper en perfekt ramme for ulike arrangement.

Vi ønsker å bidra både til at flere finner glede av livet sjøen, økt sjøvett både blant barn og voksne, men vi ønsker også å tilby kulturelle opplevelser i det flotte havneområdet.

Våre arrangementer; Maritim dag, Kortreist ølkveld, Sjørockfestivalen og Barnas lyskveld

Grunnet koronapandemien må vi dessverre avlyse

Maritim dag og Kortreist ølkveld

Sjørockfestivalen

Vi kommer tilbake gode arrangementer i 2021